مدیران صندوق فولاد در دولت اصلاحات

مدیران صندوق فولاد در دولت اصلاحات

صندوق بازنشستگان فولاد در دولت یازدهم و دوازدهم فراز و فرودهای زیادی را طی کرد. در این دوره مردان زیادی از دولت اصلاحات در صندوق فولاد کرسی مدیریت داشتند . بر اساس آگهیهای منتشر شده در روزنامه رسمی رضا مسرور آخرین مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد دردولت دوازدهم بود که در دولت سیزدهم جای خود را به حسین عامریان داد.

9 ماه مانده به پایان دولت احمدینژاد بود که طبق صورت جلسه هیات امنای صندوق بازنشستگی فولاد، اسرافیل احمدیه به عنوان مدیرعامل این صندوق و غلامرضا نقره بهعنوان رئیس هیات مدیره آن و قصابزاده علمداری نیز بهعنوان دیگر عضو هیات مدیره معرفی شد. قرار بود این افراد به مدت دو سال عهدهدار مسئولیت باشند. این آگهی 28 آبان ماه سال 91 در روزنامه رسمی به چاپ رسید اما یک ماه بعد از این انتصاب یعنی در 30 آذرماه سال 91 هیات امنای صندوق بازنشستگی فولاد تصمیم گرفت که یونس الستی و محمدتقی صادقی را به جای غلامرضا نقره و ولی قصابزاده علمداری برای تصدی پست هیات مدیره برای بقیه مدت انتخاب کند. بر اساس این تصمیم، یونس الستی رئیس هیات مدیره و اسرافیل احمدیه به سمت مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد
منصوب شد.

 مرتضی بانک، نخستین مدیر عامل صندوق فولاد در آغاز دولت دوازدهم

پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم، اسرافیل احمدیه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان شد. با توجه به این نقل و انتقال، هیات امنای صندوق بازنشستگی فولاد در تاریخ 11 آبان ماه سال 92، مصوب میکند که مرتضی بانک و علی پالیزدار به جای اسرافیل احمدیه و محمدتقی صادقی برای بقیه مدت به عنوان اعضا هیئت مدیره این مجموعه انتخاب شوند. به این ترتیب یونس الستی همچنان در صندوق بازنشستگی فولاد باقی میماند.

مرتضی بانک  سیاستمدار  و  عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و همچنین  مشاور رئیس جمهور وقت یعنی حسن روحانی بود و از سال 92 تا 94 در هیات مدیره صندوق باقی ماند.

20 خرداد 94 بود که رسانهها نوشتند، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد كه از زیر مجموعه های وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است از سمت خود بركنار شدند. در آن مقطع مرتضی بانك رئیس هیئت مدیره، علی پالیزدار و احمد فیاض بخش اعضای هیئت مدیره بودند و مسلم دریه نیز مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد بود كه با تغییرات جدید، محمدعلی احمد زاد اصل بهعنوان رئیس هیئت مدیره و اسماعیل میرزایی و نجات امینی نیز به عنوان اعضای هیئت مدیره به جای آنها منصوب شدند.

از سویی دیگر دكتر سیدتقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با حفظ سمت به عنوان سرپرست صندوق فولاد منصوب شد و احمد زاد اصل نیز به عنوان قائم مقام صندوق فعالیت خود را آغاز كرد.

پیش از این تغییرات، نمایندگان مجلس بارها از علی ربیعی وزیر وقت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص مسائل مرتبط با صندوق بازنشستگی فولاد انتقاد كرده بودند. نمایندگان مجلس به چند شغله بودن اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد انتقاد داشتند و این مسئله را عاملی برای نارضایتی بازنشستگان اعلام میکردند اما علی ربیعی، سکاندار وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نقاط ضعف این صندوق گفته بود که صندوق بازنشستگی فولاد از ابتدا نامناسب طراحی شده است. بنابراین باید همگی دست به دست هم دهیم تا مشکلات و عقبماندگیهای آن جبران شود. ربیعی تاکید کرده بود: «من احساس مسئولیت کردم وآن را تحویل گرفتم تا مشکلاتش را حل کنیم؛ به مرور در حال پرداخت معوقات هستیم و در حال حاضر یک ماه معوقه در پرداخت داریم که آن هم به زودی پرداخت خواهد شد».

 ایجاد اصلاحات در اساسنامه صندوق بازنشستگی فولاد

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 11 اردیبهشت ماه سال 95، تصمیم گرفته شد که ماده 9 اساسنامه صندوق بازنشستگی فولاد اصلاح شود. بر اساس این اصلاحات؛ هیات امنای صندوق براساس قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1388 جمعا نه نفر تعیین شد که شش نفر با پیشنهاد وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و سه نفر باقی مانده مطابق جزء (2) بند الف ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی تعیین میشوند. بر اساس این تغییرات اعضاء هیأت امناء برای مدت چهار سال انتخاب میشوند وجایگزینی پیش از موعد و انتخاب مجدد آنها بلامانع  بوده  و حکم انتصاب رئیس و اعضای هیئت امنا توسط وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر میشود.

بعد از اصلاح قانون، در صورتجلسه 13 مرداد ماه سال 95 هیات امنای صندوق، سیدعباس هاشمی منش به سمت رئیس هیأت مدیره، یونس الستی به سمت نایبرئیس هیأت مدیره و اکبر نوروزی به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. اکبر نوروزی در حالی مدیر عاملی صندوق بازنشستگی فولاد را به عهده گرفت که این صندوق مدتها توسط سرپرست و قائم مقام اداره میشد. او پیش از انتصاب در این سمت، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و عضو هیات اجرایی و مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان بود.  در این زمان  صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ماهانه بیش از 170 میلیارد تومان به 80 هزار بازنشسته فولاد حقوق پرداخت میکرد و وجود حقوق معوقه، انتقادات زیادی را در میان بازنشستگان بر انگیخته بود.

در این تغییرات سیدعباس هاشمی منش به عنوان عضو هیات مدیره صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جایگزین محمدعلی احمدزاداصل شد كه پیش از این، ریاست هیات مدیره صندوق را بر عهده داشت. احکام اعضای جدید هیات مدیره صندوق فولاد توسط علی ربیعی وزیر وقت کار، تعاون و رفاه اجتماعی امضا شد و ماموریتهای یازده گانهای به آنها ابلاغ شد. تامین و پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و از کارافتادگان و وظیفهبگیران صندوق در راس ماموریتهای ابلاغی بود و در بندهای بعدی توصیه به بهرهگیری مطلوب از توان تخصصی و تجربه تمامی بازنشستگان و کانونهای بازنشستگی و ارائه راهبردهای مناسب برای ایجاد ثبات و تعادل بین منابع و مصارف صندوق به چشم میخورد.

 هاشمی منش، جایگزین نوروزی شد

دو سال بعد از انتصاب نوروزی بهعنوان رئیس هیات مدیره صندوق فولاد به استناد صورتجلسه هیئت مدیره در تاریخ هشتم خرداد ماه سال 97،
سید عباس هاشمی
منش به سمت رئیس هیات مدیره و یونس الستی به سمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین محمد جواد عسکری باقرآبادی
به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب شد.

حکم محمدجواد عسکری را هم علی ربیعی وزیر تعاون دولت یازدهم امضا کرد. ربیعی در این حکم نیز علاوه بر ابلاغ وظایف محوله از مدیر عامل جدید صندوق بازنشستگی فولاد خواست تا ضمن تعامل با هیات مدیره منتخب صندوق فولاد، از شرکای اجتماعی یعنی بازنشستگان نیز در برخی تصمیمات مرتبط استفاده کند. همچنین از مدیر عامل جدید خواست که به طور جدی در مسایل مادی، اقتصادی و پیشگیری از هر گونه سوء جریان مالی، اهتمام کامل به خرج داده و در جهت حفظ اموال بازنشستگان همواره خدا را در نظر داشته باشد.

 انتخاب مسرور به عنوان مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد

علی ربیعی که به مدت پنج سال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، 17 مرداد ماه سال 97 از کار برکنار شد و محمد شریعتمداری به جای او از مجلس رای اعتماد گرفت. در دوره شریعتمداری  نیز صندوق بازنشستگی فولاد با همان ترکیب قبلی به کار خود به مدت دو سال ادامه داد تا اینکه بر اساس صورتجلسه هیات مدیره در تاریخ 18 فروردین ماه سال 99، رضا مسرور به سمت مدیرعامل این صندوق منصوب و جایگزین عباس هاشمیمنش شد. در سوابق رضا مسرور، ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد انزلی، ریاست هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری کیش، عضویت در هیات مدیره شستا و مشاور اقتصادی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دیده میشد.

 خداحافظی با مسرور، انتصاب حسین عامریان

 در دولت رئیسی، حجتا... عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی حکمی «حسین عامریان» را بهعنوان سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد انتخاب کرد که در 30 آبان 1400 این حکم تبدیل به مدیرعاملی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد شد. عامریان در سوابق کاری خود، مدیرعاملی شرکت سرمایهگذاری سعدی(گروه سرمایه گذاری شرکت شاهد)، ریاست هیئت مدیره شرکت بینالمللی سعدی کیش، مشاور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایران، عضویت در هیئتامناء و مدیرعاملی کانون همبستگی فرزندان شاهد (اتحادیه تشکل‏های فرزندان شاهد کشور) و ریاست حوزه مشاوران جوان بنیاد شهید و امورایثاگران را دارد.

همچنین 23 فروردین 1401 با حکم عبدالملکی موسی احمدی، امیر اعلم و کامبیز معتمد وزیری به عنوان اعضای جدید هیات مدیره صندوق بازنشستگی فولاد منصوب شدند. موسی احمدی پیش از این مسئولیتهای متعددی همچون مدیرعاملی صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی نوآفرین و نایبرئیسی هیات مدیره شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان را داشته است. کامبیز معتمد وزیری نیز مسئولیتهایی همچون ریاست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت و عضویت در هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران را داشته است. همچنین امیر اعلم مسئولیتهایی همچون مدیرعاملی و رئیس هیات مدیره شرکت فولاد کاوه اروند و قائم مقام مدیرعامل شرکت فروآلیاژ ایران را در کارنامه خود دارد.  این سه عضو جایگزین آقابان نصرالله بازوند، سید حسن موسوی و سید عباس هاشمی منش شدند.

 


دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

تازه ترین‌ها

برخورد دولت با بخش «تولید» در لایحه بودجه 1402 صادقانه نیست

بررسی طرح استیضاح وزیر بهداشت در نشست یکشنبه هفته آینده کمیسیون بهداشت

مطالبات حوزه بهداشت و درمان دامغان با کندی پیگیری می‌شود

استیضاح وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کمیسیون ارجاع شد

مالیات بیست هزارتومانی برای تنباکوی هفت هزارتومانی

سیاست گذاری صنعتی سال 2022 آمریکا در حوزه فناوری

مجلس مسیر روشن کنترل دخانیات را با وضع عوارض بازدارنده و رفتارساز هموار کند

ایران جزو کشورهای ضعیف منطقه در بستن مالیات بر سیگار است

گزارش صحیحی از مالیات صنعت دخانیات وجود ندارد

افزایش مالیات سیگار‌ در بودجه 1402به نفع امارات

بازار بزرگ "محصولات دخانی غیر قانونی ایران" در پی تحریم ها بزرگتر شده است

لایحه بودجه سال 1402 و مالیات سیگار و تنباکوی قلیان

«حسینی» رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ شد

ترکیب ۴۵ نفره کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد

مالیات 50 تا 800 تومانی برای هر نخ سیگار داخلی و وارداتی

شرکت دخانیات در حال فروپاشی است

برگزاری همایش منطقه‌ای تبیین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مشهد

فعالیت «بنیاد غیردولتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» غیرقانونی است

اقتصاد در منگنه سامانه‌ها

مالیات نگرفتن از سیگار یعنی همراهی با مافیا

نگاهی به لایحه بودجه سال 1402 کل کشور

سازمان خصوصی سازی نماینده دارندگان سهام ترجیحی شرکت دخانیات ایران نیست

سهم برزیل از بازارهای صادراتی توتون

بازار بزرگ «محصولات دخانی غیر قانونی ایران» در پی تحریم ها بزرگتر شده است

عملکرد هشت ماهه صنعت دخانیات