تبلیغ نمایشگاه
نمایشگاه تخصصی «تنباکو و دخانیات دبی» 
فرصتی برای فعالان صنعت دخانیات
حضور در بازارهای جهانی ضرورت امروز صنعت دخانیات ایران

نمایشگاه تخصصی «تنباکو و دخانیات دبی» فرصتی برای فعالان صنعت دخانیات

نمایشگاه، مرکزی برای تبادل اطلاعات و دست یافتن به پدیدههای نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است. مشارکت در نمایشگاه باعث میشود تا توانمندی واحدها و بنگاههای مختلف تولیدی به معرض نمایش گذاشته شود و زمینه برای دست یافتن به بازارهای جدید فراهم گردد.

توتون صنعت - رسیدن به بازارهای گسترده جهانی، مستلزم حرکت بهسوی اقتصاد باز و بهکارگیری استراتژیهای جهش صادراتی و نگاه مدبرانه به نیازها و خواستههای مشتریان گوناگون در بازارهای مختلف میباشد. توفیق در دستیابی به این هدف، نیازمند حضور پررنگ بخش خصوصی و نیز بخشهای مرتبط دولتی در بازارهای مختلف میباشد. یکی از سکوهای بسیار مهم در معرفی و شناسایی توانمندیها و قابلیتهای فنی واحدهای تولیدی و خدماتی، نمایشگاهها میباشند.

نمایشگاه، مرکزی برای تبادل اطلاعات و دست یافتن به پدیدههای نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است. مشارکت در نمایشگاه باعث میشود تا توانمندی واحدها و بنگاههای مختلف تولیدی به معرض نمایش گذاشته شود و زمینه برای دست یافتن به بازارهای جدید فراهم گردد.

در تعریفی گویا و کوتاه، نمایشگاه را میتوان تبلیغ زنده نامید، زیرا در نمایشگاه عواملی چون تولیدکننده، توزیعکننده، مصرفکننده و کالا یا خدمات در یک زمان و مکان مناسب گرد هم میآیند. نمایشگاه مکانی جهت به نمایش گذاردن توانمندیها و پیشرفتهای یک منطقه یا کشور در زمینههای گوناگون است، همچنین برگزاری نمایشگاه موجب افزایش و بالا رفتن سطح اطلاعات و دانش عمومی، علمی و فنی بازدیدکنندگان میگردد. در جهان امروز به طور کلی نمایشگاهها صرفاً به خاطر اهداف تجاری برگزار نمیگردد، به همین دلیل، میزان موفقیت یک نمایشگاه را با ارزش قراردادهایی که در طول برپایی نمایشگاه منعقد میگردد، ارزیابی نمیکنند، زیرا دستاوردهای یک نمایشگاه وسیعتر و گستردهتر از مبادلات تجاری است که در جریان دایر بودن نمایشگاه، میان تجار و غرفه داران صورت میپذیرد. امروزه اغلب کارشناسان امور تبلیغات وبازاریابی، نمایشگاهها را از مهمترین شیوههای بازاریابی تلقی میکنند و با ذکر دلایلی ثابت میکنند که بازده مستقیم شرکت در یک نمایشگاه چندین برابر هزینههای انجام شده و نتایج آن نیز بسیار چشمگیرتر از روشهای تبلیغی دیگر است. برای مثال، در هر سال شرکتهای آلمانی حدود پنج میلیارد یورو را صرف شرکت در نمایشگاههای گوناگون میکنند. در ایالات متحده آمریکا نیز، شرکتها برای رسیدن به اهداف خود بهترین روش را جهت بازایابی، حضور در نمایشگاه میدانند به گونهای که در تخصیص بودجه، 14 درصد را صرف شرکت در نمایشگاه، میکنند. لذا نمایشگاه یکی از ابزارهای بازاریابی و ایجاد ارتباط است که تحت تاثیر چهارعامل تبلیغات، فروش حضوری و رفتن به سوی مردم، روابط عمومی و تشویق و ترغیب و پیشبرد فروش قرار میگیرد.

همچنین بررسیها نشان میدهد ارتباطی که در یک نمایشگاه میان غرفه دار و بازدید کننده برقرار میشود، میتواند تا دو سال بعد از نمایشگاه همچنان دوام داشته و تاثیر گذار باشد. در حال حاضر، نمایشگاه از شکل ابتدایی گذشتهاش بسیار فاصله گرفته و کارکردهای آموزشی، تبلیغاتی و اطلاعاتی آن، بسیار اهمیت پیدا کرده است. حضور در نمایشگاه از جمله فعالیتهایی است که در زمینه بازاریابی مقرون به صرفه است و در آنجا شرکتها فرصتی را برای دیدار و حضور در کنار مشتریان پیدا میکنند. شرکتکنندگان در نمایشگاه در مدتی محدود و معین و در مکانی با تسهیلات و امکانات مناسب، فرصتهای بیشماری را برای تحقیق و بررسی وضعیت بازار، دیدار با رقبا و تماشای آخرین دستاوردها در زمینههای گوناگون به دست میآورند. خریداری که از نمایشگاه بازدید میکند در واقع این فرصت را دارد تا محصولات را از نزدیک ببیند، لمس کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، یعنی کارهایی را انجام دهد که حتی تلفن و یا اینترنت چنین امکانی را برای او فراهم نمیآورد. در حال حاضر، کشورهای پیشرفته جهان با اصول و مقررات تجارت آشنایی کافی دارند و روشهای نوین تبلیغات و بازاریابی، بستهبندی صادراتی، اصول و فنون مذاکرات و قراردادهای بازرگانی، استانداردها و مکانیزمهای ورود به بازارهای جهانی را به خوبی میشناسد و از ساختار بازارهای مختلف و ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهای هدف آگاهی کامل دارند. در نتیجه میزان موفقیت هر شرکت یا کشور در امر صادرات، بستگی به پارامترهای یاد شده بالا دارد که جزو رسالتهای مهم نمایشگاه به شمار میرود.

نمایشگاه‌‌‌های تجاری فرصت بسیار ارزشمندی را برای صاحبان صنایع فراهم میآورند تا محصولات و توانمندیهای خود را در سطح وسیعی عرضه نموده و با فعالان حوزهی کاری خود ارتباط برقرار کنند.

 

صنعت دخانیات ایران و ضرورت حضور در بازارهای جهانی

هر چند که نزدیک به یک دهه از آزادسازی صنعت دخانیات ایران از انحصار دولتی میگذرد اما این صنعت در پیوند با تحولات جهانی همچنان در آغاز راه است. قریب به نود سال مدیریت انحصاری و دولتی، صنعت دخانیات کشور را در دسترسی به بازارهای جهانی و بهرهمندی از نوآوریها و تحولات تکنولوژیکی محدود ساخته بود. بخش کشاورزی این صنعت در تولید و معرفی انواع بذور و روشهای کاشت، داشت و برداشت و بکارگیری ماشینآلات و تجهیزاتی که بتواند موجب افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت محصول شود جای تحول دارد و همینطور محصول ساخته شده از مرحله ماقبل تولید صنعتی همچون عمل آوری توتون و گرمخانهها تا ماشین آلات تولیدی و بسته بندی محصول نهایی، نیازمند  بازبینی مجدد و ترسیم افقهای جدید است.

بخشی از مواد اولیه وارداتی این صنعت احیانا قابلیت بومیسازی را دارد فرصتهای فراوانی در منطقه هم برای صادرات توتون و تنباکو به شکل خام و هم به صورت محصول نهایی همچون انواع سیگارت و تنباکوی معسل وجود دارد.

صنعت گران ایرانی هنوز به تولید تجهیزات و قطعات و ماشین آلات این صنعت ورود چندانی نداشتهاند. این گروه از فعالین اقتصادی نیاز دارند که از فرصتهای جدید در صنعت و تحولات آن برای جایگزینی واردات و تولید  صادراتی مطلع شوند. صاحبان سرمایه هم با حضور در نمایشگاههای بینالمللی میتواند از فرصتهای جدید سرمایهگذاری در صنعت با خبر شوند.

 

نمایشگاه تنباکو و دخانیات دبی

نمایشگاه تنباکو و دخانیات دبی که در تاریخ 04 الی 05 آبان 1400 در شهر دبی کشور امارات متحده عربی برگزار میگردد. یکی از نمایشگاههای تخصصی است که میتواند دستاوردهای بسیاری برای بازدیدکنندگان آن که همانا اشخاص مرتبط با صنعت دخانیات در دنیاست داشته باشد. نمایشگاه تنباکو و دخانیات دبی نمایشگاهی برای عرضه برندهای برتر صنایع توتون و تنباکو است، در این نمایشگاه کنفرانسی هم برگزار میشود و کارشناسان مقالات خود را ارائه میکنند و به تبادل اطلاعات میپردازند. در نمایشگاه دخانیات دبی، محصولات و خدمات صنعت دخانیات اندونزیایی، آسیایی و استرالیایی معرفی میشود. در این نمایشگاه محصولاتی مانند ماشینآلات کشاورزی،  طعم دهندها و اسانسها، تجهیزات آزمایشگاهی، ماشین آلات تولید ی، مواد بستهبندی، چاپ و مواد چاپ، به نمایش گذاشته میشود. منطقه خاورمیانه محیطی بسیار مناسب برای توسعه کسب و کار در زمینه توتون و تنباکو است و به دلیل وجود بازدیدکنندگان از سراسر جهان زمینه بسیار مناسبی برای بازاریابی، فروش و توسعه بازار در این نمایشگاه وجود دارد. در این نمایشگاه شرکتهای مختلف مرتبط با این صنعت، محصولات، قابلیتهای فنی و نوآوریهای خود را به بازدیدکنندگان عرضه مینمایند و از تعامل با دستاندرکاران صنعت و فرصتهای موجود بهره میگیرند.

 

i like events چیست؟

i like events، کسب و کاری است خلاق، که به منظور ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کارها یا اشخاصی که در مسیر توسعه هر چه بیشتر خود، جایگاه ویژهای برای رویدادهای بین المللی در نظر گرفتهاند، شکل گرفته است. کارشناسان این مجموعه بواسطه ارتباط مستمر با برگزارکنندگان رویدادهای بین المللی، ارائه دهندگان خدمات مختلف و علاقمندان به حضور در رویدادها، نسبت به انواع نیازها و خدمات موجود با مناسبترین کیفیت و قیمت، شناخت کاملی دارند. شما میتوانید تمامی خدمات مورد نیاز برای حضور در رویداد بین المللی  «نمایشگاه تنباکو و دخانیات دبی»را از این مجموعه بخواهید.

نشریه توتون صنعت با همکاری «گروه
i like events» که گروهی متخصص در زمینه ارایه خدمات در زمینه نمایشگاهها و رویدادهای بینالمللی است قصد دارد شرایط را برای استفاده بهینه همه فعالان صنعت دخانی کشور از نمایشگاه تخصصی تنباکو و دخانیات دبی فراهم ساخته و با ایجاد موقعیت و شرایط مناسب در این فرصت دو روزه برگزاری نمایشگاه با برپایی تور تخصصی نتیجه دلخواه برای  فعالان این صنعت فراهم آورد. و همچنین با توجه به اینکه همزمان با برگزاری نمایشگاه تنباکو و دخانیات دبی در کشور امارات متحده عربی نمایشگاه اکسپو نیز برگزار میگردد برنامه بازدید یک روزهای نیز از این نمایشگاه پر مخاطب برای علاقمندان به طور جداگانه فراهم سازد.

فعالان صنعت دخانیات در سراسر کشور و علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام در تور تخصصی «نمایشگاه تنباکو و دخانیات دبی» با شماره 09028849200 از طریق وات ساپ و یا با شماره تلفن 46129013 (021)تماس حاصل فرمایند.

لینک سایت: https://b2n.ir/h06867

 


دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

پربازدیدها

تازه ترین‌ها

پایان شریعتمداری + فیلم

فیلم مراسم افتتاح واحد پرایمری شرکت جی تی آی پارس در زنجان

دلنگرانی‌های رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه

آقای بهداشت این بود دغدغه سلامت

جیب مردم ، منبع نامرئی پول دولت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی

قاچاق بیش از ۶ میلیارد نخ سیگار در سال گذشته

سهم و نقش اقتصاد تریاک!

نادیده گرفتن قوانین و مقررات در واگذاری سهام

وزارت صنعت، معدن و تجارت ، ماموریتها و محدودیتها

تسلیت به جناب آقای صادق کفاشی، همکار گرامی در شرکت دخانیات ایران

قارچی خاک‌زی، بلای جان توتون‌کاران گلستان

استفاده از ارز صادراتی برای رونق واحدهای تولیدی

کنترل تقاضا و مصرف دخانیات در مسیر معکوس

خطر بودجه 1400 ، برنامه رئیس جمهور

ضرورت ثبت اسناد فروش سیگار در سامانه جامع تجارت

تهدید تولید ملی دخانیات و تجارت پرسود خارجی ها

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

مالیات سیگار و نوشابه افزایش مییابد

دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی غیرقانونی است

واحد پرایمری شرکت جی تی آی پارس در زنجان با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهوری افتتاح شد

دستورالعمل اجرایی طرح درمان وابستگی به دخانیات در نظام درمانی کشور ابلاغ شد

وزارت صمت خواب است یا تعطیل؟!

یک واحد صنعتی در زنجان با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهوری افتتاح شد