مروری بر سیر پیشنهادات مالیات کالای دخانی در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور

مروری بر سیر پیشنهادات مالیات کالای دخانی در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور

در سنوات قبل معمولاً وضع مالیات های مضاعف بر کالای دخانی در مجلس به لایحه دولت الحاق می شد. امسال این دولت بود که در لایحه پیشنهادی مالیات های جدیدی را برای دخانیات گنجانده بود.

ماده واحده لایحه بودجه سال 1402 کل کشور 

تبصره 17 رفاه و سلامت (بخش اول احکام یکساله)

هـ - از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی (برند) یک هزار (1000 ) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (000/200) ریال به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8000 ) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (000/350) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت تا مطابق ردیف های این قانون برای بخش سلامت، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبلغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. 

پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد بند پیشنهادی دولت:

هر ساله در طول برنامه به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولیدداخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال تولید داخل با نشان بین المللی (برند) هزار (1000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی بیست و پنج هزار (000/25) ریال به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ دو هزار (2000) ریال، هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سی و پنج هزار (35000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می گردد. 

با یاد آوری اینکه مصوب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی همان مفاد پیشنهادی در لایحه دولت بود مروری داریم بر پیشنهادات نمایندگان در مورد این بند: 

پیشنهادات نمایندگان روی گزارش کمیسیون در ارتباط با مالیات دخانیات در لایحه بودجه 1402 

نوع پیشنهاد : الحاق 

پیشنهاد دهنده : جبار کوچکی نژادارم ساداتی

متن انتخابی : الحاقی 

متن پیشنهادی : از ابتدای سال1402به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی ( برند ) یک هزار) 1000) ریال و هربسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200000) ریال به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصدو پنجاه هزار 350000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت تا مطابق ردیف های این قانون برای بخش سلامت، ورزش همگانی، ورزش بانوان، ورزش مدارس و امور پرورشی هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

نوع پیشنهاد : الحاق 

پیشنهاد دهنده : خلیل بهروزی فر 

 

متن پیشنهادی : دولت مکلف است از درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی تا سقف 000/10 میلیارد ریال به سازمان بسیج جهت طرح های آسیب های اجتماعی بسیج با اولویت (حاشیه نشینی، اعتیاد، طلاق) واگذار نماید. 

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت قوانین : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

نوع پیشنهاد : الحاق 

پیشنهاد دهنده : اعضای کمیسیون فرهنگی(مرتضی آقاطهرانی -امیرحسین بانکی پورفرد-سید رضا تقوی- حسین جلالی-احمد راستینه هفشجانی- سید صادق طباطبایی نژاد-محمدمهدی فروردین-سید احسان قاضی زاده هاشمی- زهره سادات لاجوردی-محمدرضا مبلغی- سید مجتبی محفوظی-غلامرضا منتظری- حسین میرزایی-مجید نصیرائی-بیژن نوباوه وطن-جواد نیک بین-علی نیکزاد ثمرین- سید علی یزدی خواه-اسماعیل کوثری 

 

متن انتخابی : بند الحاقی1

متن پیشنهادی : دولت مکلف است از درآمد های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی در سقف 20,000 میلیارد ریال به سازمان بسیج جهت تکمیل و تجهیز سالن های نیمه کاره چند منظوره ورزشی بسیج واگذارنماید.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

نوع پیشنهاد : الحاق 

پیشنهاد دهنده : اعضای کمیسیون فرهنگی(مرتضی آقاطهرانی -امیرحسین بانکی پورفرد-سید رضا تقوی- سین جلالی-احمد راستینه هفشجانی- سید صادق طباطبایی نژاد-محمدمهدی فروردین-سید احسان قاضی زاده هاشمی-زهره سادات لاجوردی-محمدرضا مبلغی-سید مجتبی محفوظی-غلامرضا منتظری-حسین میرزایی-مجید نصیرائی-بیژن نوباوه وطن-جواد نیک بین-علی نیکزاد ثمرین-سید علی یزدی خواه-اسماعیل کوثری )

متن انتخابی : بند الحاقی 2

متن پیشنهادی : مالیات هرنخ سیگار داخلی و خارجی و تنباکو قلیان موضوع تبصره 17 به 20 درصد افزایش و مابه التفاوت به سرجمع اعتبارات ردیف 170000000جدول 6 بنام امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری اختصاص یابد.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

نوع پیشنهاد : حذف کل 

پیشنهاد دهنده : حسن شجاعی علی آبادی، انور حبیب زاده بوکانی، صُدیف بَدری ، جلال محمودزاده -سید غنی نظری خانقاه

متن انتخابی : هـ-از ابتدای سال1402به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد(500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (1.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200.000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350.000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز نا باروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

متن پیشنهادی : حذف بخش جاری

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

نوع پیشنهاد : اصلاح کل 

پیشنهاد دهنده : عبدالناصر درخشان 

متن پیشنهادی : هـ از ابتدای سال1402به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد و پنجاه (550) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی هزارو صد (1.100) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست بیست هزار (220.000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ نه هزار و ششصد (600/9) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی چهارصدو بیست هزار (000/420) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت میشود. تا مطابق ردیفهای این قانون برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاههای دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف10515جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

نوع پیشنهاد : اصلاح کل 

پیشنهاد دهنده : اعضای کمیسیون فرهنگی 

متن پیشنهادی : از ابتدای سال1402به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخلبا نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار 1.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار((200.000 ریال به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار 8.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار((350.000 ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت تا مطابق ردیفهای این قانون برای بخش سلامت، ورزش همگانی، ورزش بانوان، ورزش نیروهای مسلح، ورزش کارگری، ورزش دانش آموزی و فرهنگ سازی حوزه ورزش و تقویت هویت ملی در ردیف های مربوطه به وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت علوم، سازمان صدا و سیما، طبق ردیف های ذیل هزینه می گردد.1-ورزش همگانی 50درصد 2-ورزش بانوان15درصد3-ورزش کارگری 10 درصد 4- ورزش نیروهای مسلح10درصد5 تقویت هویت ملی با فرهنگ سازی در حوزه ورزش در صداو سیما 5 درصد 6- ورزش اوقات فراغت دانش آموزی5درصد7-ورزش دانشجویی 5درصد

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

نوع پیشنهاد : اصلاح کل 

پیشنهاد دهنده : امان الله حسین پور  

متن پیشنهادی : از ابتدای سال1402به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد ریال (500ریال)، تولید داخل با نشان بین المللی (برند)یک هزار ریال(1000ریال) و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار ریال (200.000ریال) به عنوان مالیات و هرنخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8.000ریال) هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصدو پنجاه هزار ریال(350.000ریال) به عنوان حقوق ورودی دریافت تا مطابق ردیف های این قانون برای سلامت هزینه گردد. تبصره: مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی در مراکز درمانی دولتی از پرداخت هزینه های درمانی معاف می باشند.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

نوع پیشنهاد : اصلاح کل 

پیشنهاد دهنده : مهرداد گودرزوندچگینی  

متن پیشنهادی : هـ-از بتدای سال1402به قیمت خرده فروشی هرنخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید

داخل با نشان بین المللی (برند) یکهزار (1000) ریال و هر بسته50گرمی تنباکو قلیان داخلی دویست هزار (000/200) ریال به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ (000/8) ریال و هربسته50گرمی تنباکو قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350،000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می گردد. حداقل ده درصد (10%) اعتبارات این بند در اختیار جمعیت هلال احمر جهت آموزش های همگانی و مابقی مطابق ردیفهای این قانون برای بخش سلامت، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مذبور را از تولید کنندگان و واردکنددگان دخانیات حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف110515جدول شماره 5 این قانون واریز نماید

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

نوع پیشنهاد : اصلاح جزء 

پیشنهاد دهنده : سید احسان قاضی زاده هاشمی   

متن پیشنهادی : از ابتدای سال1402به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید

داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار 000/1) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار((200.000 ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار(8000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350.000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان و توسعه کتابخانه های عمومی و ترویج کتابخوانی هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

نوع پیشنهاد : اصلاح جزء 

پیشنهاد دهنده : حسین حق وردی و نصرالله پژمانفر- جواد نیک بین    

متن پیشنهادی : چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال1402کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده میشود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. درصورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر

در بند «ب» این تبصره، حداقل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و پنج درصد (5%) با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و توسعه کتابخانه های عمومی و ترویج کتابخوانی و مابقی بابت تقویت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سقف مقرر این قانون به مصرف میرسد.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

نوع پیشنهاد : اصلاح جزء 

پیشنهاد دهنده : علی کریمی فیروزجائی     

متن پیشنهادی : از ابتدای سال1402به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولیدداخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (1000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار(200.000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350.000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق ردیف های این قانون برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان و تامین آب سالم عشایر هزینه گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف110515جدول شماره (5) این قانون واریز نماید.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

نوع پیشنهاد : اصلاح جزء 

پیشنهاد دهنده : سیدمسعود خاتمی      

متن پیشنهادی : تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ هفتصدوپنجاه (750) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین المللی هزاروپانصد(500/1) ریال

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

نوع پیشنهاد : اصلاح جزء 

پیشنهاد دهنده : سیدجلیل میرمحمدی میبدی       

متن پیشنهادی : تولید داخل با نشان (برند) بین المللی یک هزار (2.000) ریال

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

نوع پیشنهاد : اصلاح جزء 

پیشنهاد دهنده : حسن نوروزی       

متن انتخابی : بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200.000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (000/350) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می شود تا مطابق

متن پیشنهادی : ازابتدای سال1402به سیگار تولید تولیدگران داخلی35در صد وتولید گران خارجی هفتاد در صد وسیگار وارداتی صد درصد وسیگار

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

 

نوع پیشنهاد : اصلاح جزء 

پیشنهاد دهنده : حسن نوروزی       

 

متن پیشنهادی : از ابتدای سال 1402 به سیگار تولید کارخانه های داخلی50 درصد وتولید توسط کارخانه های خارجی هشتاد درصد و سیگار وارداتی صد درصد به عنوان مالیات اخذ میگردد.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

 

نوع پیشنهاد : اصلاح جزء 

پیشنهاد دهنده : سیدجلیل میرمحمدی میبدی        

متن پیشنهادی : وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515جدول شماره (5) این قانون به نسبت60درصد سهم بخش سلامت و 40درصد سهم ورزش واریز نماید.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

 

 

نوع پیشنهاد : الحاق

پیشنهاد دهنده : معصومه پاشائی بهرام        

متن انتخابی : بند الحاقی

متن پیشنهادی : دولت مکلف است از درآمد های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی در سقف 10.000میلیارد ریال به سازمان بسیج جهت طرح های آسیب های اجتماعی سازمان بسیج با اولویت ( حاشیه نشینی، اعتیاد ، طلاق) واگذار نماید.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

 

نوع پیشنهاد : الحاق

پیشنهاد دهنده : سارا فلاحی        

متن انتخابی : بند الحاقی

متن پیشنهادی : دولت مکلف است از درآمد های حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات وتولید محصولات دخانی در سقف 20.000میلیارد ریال به سازمان بسیج جهت تکمیل و تجهیز سالن های نیمه کاره چند منظوره ورزشی بسیج واگذارنماید.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

 

نوع پیشنهاد : الحاق

پیشنهاد دهنده : معصومه پاشائی بهرام        

متن انتخابی : فرهنگی

متن پیشنهادی : دولت از محل درآمد حاصل از مالیات فروش دخانیات مبلغ1000 میلیارد ریال تحت عنوان برنامه های فرهنگی و بصیرت افزایی در ذیل ردیف 111210 سازمان عقیدتی سیاسی آجا اختصاص نماید.

نظر معاونت قوانین : وارد نیست

شرح نظر معاونت : مغایرت با برنامه ششم دارد: مغایر ماده 73 قانون برنامه ششم

 

 


خبرهای مرتبط

دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

پربازدیدها

تازه ترین‌ها

پیش به‌سوی دهمین اجلاس اعضای معاهده سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات (COP10)

پرداخت 20 هزار میلیارد تومان مالیات توسط صنعت دخانیات

اختلاف مالیاتی بر سر دخانیات

شورای نگهبان از تصویب مالیات دخانیات جلوگیری کند

قانونی با آثار تورمی و ضد تولیدی و مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

مالیات مضاعف به سیگار تحمیل می‌شود

سیگار و تنباکو گران می‌شود

توسعه بازار قاچاق و مخابره پیام تورمی به جامعه باتصویب مالیات‌های جدید برای دخانیات

مالیات دخانیات در دستور کار مجلس شورای اسلامی

قانون گذاری در مسیر درآمدزایی ،سلامت عمومی یا تقویت قاچاق کالای دخانی

تدوین برنامه راهبردی صنایع دخانی در دستور کار وزارت صمت

اسامی برخی سیگارها ارزش‌های انقلاب است باید تغییر کند

تدوین برنامه راهبردی صنعت دخانیات در دستور کار وزارت صمت

فروش سالانه ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور

فروش املاک شرکت دخانیات و حواشی آن

داستان یک کلیپ برای مبارزه با دخانیات

از انحلال ستاد صنایع دخانی جلوگیری کنید

سرپرست ستاد صنایع دخانی منصوب شد

قانون گذاری در مسیر درآمدزایی ،سلامت عمومی یا تقویت قاچاق کالای دخانی

بازدید وزیر تعاون از مجتمع دخانیات ارومیه

دغدغه‌های سوال برانگیز

افزایش مالیات سیگار در ایران به سود کیست؟

چراغ سبز به قاچاق دخانیات با تصمیمات غیر کارشناسی

کشف بیش از ۴۶۹ هزار نخ سیگار قاچاق در کاشان

کشف سیگار خارجی قاچاق در عجب شیر