بازار بزرگ «محصولات دخانی غیر قانونی ایران» در پی تحریم ها بزرگتر شده است
Tobaccoreporter گزارش میدهد:

بازار بزرگ «محصولات دخانی غیر قانونی ایران» در پی تحریم ها بزرگتر شده است

علیرغم تلاشها برای رفع مشکل، ایران همچنان با تجارت غیرقانونی گسترده مبارزه میکند.

بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآوردههای دخانی، در سال 2021، نزدیک به نیمی از بازار دخانیات ایران در کنترل مشاغل غیرقانونی بود.

به گفته محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان فرآوردههای دخانی، اگرچه تولید سیگار داخلی در سالهای اخیر افزایش یافته است، اما سالانه نزدیک به 5000 تن فرآوردههای دخانی، عمدتاً سیگار، به بازار قاچاق میشود.

تاجدار گفت: مصرف داخلی 12 هزار تن است در حالی که کارخانههای سیگار ایران در سال گذشته حدود 5 هزار تن تولید کردهاند. به گفته تاجدار، واردات قانونی مقدار ناچیزی از سهم بازار را تشکیل میدهد و شکاف بین تولید و مصرف از طریق قاچاق و تولید غیرقانونی
پر می
شود.

تجارت غیرقانونی بیش از یک دهه است که در ایران انجام میشود، اما پس از اعمال تحریمهای شدید علیه ایران توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در سال 2018، به شدت افزایش یافت.

به گفته حسینعلی پوراقبالی، رئیس سابق اداره استاندارد و تولید دخانیات، کارگاههای غیرقانونی سیگار در ایران «مثل قارچ» رشد میکنند، بنابراین حجم تولید غیرقانونی در ایران حتی از قاچاق نیز بیشتر است. گاهی اوقات، مقامات به کارگاههای زیرزمینی یورش میبرند، اما اکثر آنها بیوقفه به کار خود ادامه میدهند.

از ابتدای سال 2022 میانگین قیمت سیگار در ایران نزدیک به 42 درصد جهش داشته است. بدون کارگاههای غیرقانونی، قیمت حتی بیشتر میشد.

شناخت چالش

از زمان اعمال تحریمها، واردات قانونی اکثر برندهای سیگار تقریباً متوقف شده است. دولت ایران عمدتاً برای حفظ ارز خارجی که به طور فزایندهای با کمبود مواجه میشود، از واردات کالاهای غربی به بازار داخلی
جلوگیری می
کند.

پوراقبالی تصریح کرد: قاچاق، محدود به برندهای انگشت شماری است که نمیتوان آنها را به صورت قانونی وارد کرد. وی واردات غیرقانونی را 2000 تن در سال تخمین زد.  در سالهای گذشته، انجمن تولیدکنندگان دخانیات ایران با عرضهکنندگان غیرقانونی سیگار  وارد نبردی شده که با موفقیت چندانی همراه نبوده است.

تاجدار مدعی شد که سهم عمدهای از کالاهای عرضه شده از مجاری غیرقانونی و تقلبی است و این به معنای عدم رعایت استانداردهای
تولید است.

یکی از چالشهایی که صنعت با آن مواجه است ناآگاهی است. مشتری معمولی قادر به تشخیص سیگارهای تقلبی از سیگارهای تولید شده قانونی نیست. و حتی اگر میتوانستند، ممکن است تفاوت چندانی ایجاد نکند.  نظرسنجیها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از مشتریان محصولات غیرقانونی را انتخاب میکنند، حتی اگر از وضعیت آنها آگاه باشند، تا زمانی که این محصولات ارزانتر از محصولات قانونی باشند.

   سازماندهی بازار

برای کمک به کاهش تجارت غیرقانونی دخانیات، قانونگذاران درباره ایجاد یک سیستم ردیابی الکترونیکی محصولات دخانی بحث کردهاند، اما تعداد کمی از آنها انتظار دارند که در آینده نزدیک عملیاتی
شود. ایرانی
ها نسبت به نوسانات قیمت کالاهای مصرفی بسیار حساس هستند، بهویژه که تحریمهای غرب باعث کاهش قدرت خرید شده است در چنین فضایی، مقامات ممکن است در اجرای اقداماتی که احتمالاً قیمت سیگار را افزایش میدهد و نارضایتی را دامن میزند، تردید کنند.

   تجارت قانونی در مواجهه با انتقاد

علاوه بر تاجران غیرقانونی، شرکتهای دخانیات قانونی با چالشهای متعدد دیگری نیز در ایران مواجه هستند. طی سالهای گذشته، مقامات ایرانی بارها از تسلط تولیدکنندگان غربی بر بازار داخلی سیگار  ابراز نارضایتی کردند.

حجتالاسلام سید سلمان ذاکر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در نشستی خبری در مردادماه امسال از اینکه بیش از ۷۵ درصد بازار قانونی دخانیات ایران تحت کنترل شرکتهای خارجی  است،
گلایه کرد.

چنین گفتمان  ضد غربی در ایران رایج است، به ویژه از سال 2018، دو شرکت بینالمللی تولید سیگار  اغلب مورد هدف مقامات دولتی و قانونگذارانی قرار میگیرند که خواهان مالیات و عوارض واردات بیشتر هستند. برخی حتی این سوال را مطرح میکنند که آیا باید به کسبوکارهای غربی اجازه داده شود در این کشور به فعالیت خود ادامه دهند؟

   امید به کارخانههای داخلی

شرکت دخانیات ایران (itc)، قدیمیترین و بزرگترین تولیدکننده سیگار داخلی، در حال حاضر حدود 10 درصد از بازار داخلی را در اختیار دارد، واقعیتی که ذاکر آن را «تاسفآور» توصیف کرد. با این حال، مقامات امیدوارند که توازن قدرت به زودی به نفع شرکت دخانیات ایران تغییر کند.

ذاکر با بیان اینکه شرکتهای دخانیات خارجی در اجرای تعهدات اجتماعی خود کوتاهی میکنند، گفت: شرکت دخانیات در حال حاضر توجه ویژهای به انجام وظایف اجتماعی خود و حمایت از سلامت مردم دارد. وی خاطرنشان کرد، کمپانیهای خارجی از خارج از کشور توتون مصرفی خود را وارد میکنند در حالی که شرکت دخانیات ایران در مارس 2022 برنامه حمایتی جامعی را برای کشاورزان دخانیات ایرانی اجرا کرد.

ذاکر افزود: «این انگیزه خوبی برای کشاورزان (به منظور افزایش بهره وری) است و ما امیدواریم که سهم شرکت دخانیات در بازار افزایش یابد. شرکت دخانیات با هدف قرار دادن بخشهای پایین بازار، میتواند سالانه 40 میلیارد نخ سیگار تولید کند تا 50 درصد تقاضای داخلی را تامین کند.

با این حال، تولید واقعی از 12 میلیارد نخ در سال 2018 به 6 میلیارد نخ در سال 2021 کاهش یافت. در سالهای گذشته، مقامات ایرانی تخمین میزدند که شرکت دخانیات ایران 15000 تن توتون از کشاورزان محلی خریداری کرده و 20000 شغل در این صنعت ایجاد
کرده است.

دولت تخمین زد که رقم اخیر میتواند تا 100000 شغل با افزایش متناظر در تولید توتون خام محلی، افزایش یابد. با این حال، این امر مستلزم تخصیص کمکهای دولتی به کشاورزان است، اقدامی که دولت ایران در چند سال گذشته تمایلی به انجام آن نداشته است.

  شرکت دخانیات ایران سرمایه گذاری در زیمباوه را بررسی میکند

 به گزارش ساندی میل، شرکت دخانیات ایران میخواهد در زیمباوه سرمایه گذاری کند تا هزینههای مربوط به خرید توتون از طریق واسطهها را کاهش دهد.

از جمله مواردی که ایرانیان آنها را مدنظر قرار داده اند میتوان به آبیاری، عمل آوری و مکانیزاسیون اشاره کرد. آنها همچنین میخواهند با کشاورزان قرارداد ببندند و کارخانههایی را در زیمباوه راه اندازی کنند.

این سرمایهگذاریها در جریان سفر گروهی به رهبری بانوی اول زیمباوه، "آکسیلیا منانگاگوا" به تهران مورد بحث قرار گرفت.

حمید قرهشیخ، معاون بازرگانی و اقتصادی ایران در این نشست گفت: ما نیازهای خود را از طریق نمایندگان تامین میکنیم و قیمتها برای ما بالاتر میرود، همچنین باعث میشود کشاورزان زیمباوه سود کمی داشته باشند.

ما میخواهیم شرکتها را وادار کنیم تا مستقیماً در زیمباوه با آنها کار کنند و واسطهها را کنار بگذاریم.

ما تحریم هستیم و واردات از دیگر کشورهای غربی برای ما سخت است، اما با زیمباوه تفاهم بهتری داریم و برای انجام این کار، همکاری ما برای هر دو طرف مفید خواهد بود.

می توانیم تجهیزاتی مانند تراکتور و تجهیزات تولیدی را در اختیار زیمباوه قرار دهیم. همچنین خشککنهایی را برای خشک کردن و فرآوری تهیه کنیم.

پیشنهاد همکاری با اشتیاق بانوی اول زیمباوه برای توانمندسازی اقتصادی شهروندان کشورش، به ویژه زنان و جوانان، در تلاش برای دستیابی به وضعیت درآمد متوسط بالا برای این کشور تا سال 2030 روبرو شد.

قره شیخ در این دیدار گفت که ایران زنان را در سرمایه گذاریهای خود در اولویت قرار خواهد داد.

 


خبرهای مرتبط

دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

محرم

پربازدیدها

تازه ترین‌ها

دولت آتی و چالش‌های پیش رو

اردیبهشت ماه پرکار نیروی انتظامی

بازار ویپ در ایالات متحده به 2.67 میلیارد دلار رسید

حاشیه بافی‌های خاتوتون سلطنه

یک هزار تنباکو کار اصفهانی از کار بیکار شدند

پیشنهاد جریمه ۱۰۰ میلیونی برای تخلفات تبلیغاتی

BAT همچنان متعهد به آینده بدون دود است

سیگار هم برای شما ضرر دارد و هم محیط‌زیست

نقش دخانیات در اقتصاد تایلند

دوگانه صنعت دخانیات -سلامت؛ ضرورت‌ها و ابعاد مغفول

نهادینه‌سازی فرهنگ بدون دخانیات در پایانه‌ و سراهای محلات

صرافی‌های غیرمجاز، منبع تامین پول سیگار قاچاق

اظهارات متناقض درباره سطح زیر کشت توتون در ایران

پیام تسلیت رهبر انقلاب اسلامی و اعلام عزای عمومی در پی شهادت‌ رئیس‌جمهور و همراهان گرامی ایشان

حادثه برای رئیس جمهور

آیت‌ا... رئیسی و تیم همراه به شهادت رسیدند

روزشمار هفته ملی بدون دخانیات سال ۱۴۰۳ اعلام شد

امضا تفاهم نامه همکاری مشترک بین استانداری گلستان و شرکت دخانیات ایران

نهضت تنباکو، نخستین جنبش سراسری مردم علیه استبداد + فیلم

جنبش تنباکو؛ نخستین و گسترده‌ترین جنبش مردمی علیه استبداد

انتصاب مسعود حشمتی پور به عنوان مشاور وزیر و رئیس مرکز طراحی ، توسعه و راهبری سامانه های جامع وزارت صمت

اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به محصولی که نمی‌توان به آن اعتماد کرد!

«ساعت شش صبح خدا بخیر کنه» !!!

دستاوردهای شرکت دخانیات در نمایشگاه ایران اکسپو

قاچاق چند میلیون دلاری سیگار ناسالم