کد خبر : 20534 تاریخ : ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۹ مهر - 12:41
تدوین برنامه راهبردی صنایع دخانی در دستور کار وزارت صمت

به گزارش توتون صنعت ، دفتر صنایع سلولزی، چاپ و نوشت افزار که اخیراً مسئولیت ستاد صنایع دخانی هم به آن واگذار گردیده، تدوین برنامه راهبردی صنایع دخانی را در دستور کار قرار داد. اولین جلسه در این خصوص در 18 مهر ماه در وزارت صمت با حضور نمایندگان انجمن‌های تخصصی برگزار شد. در این جلسه تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ شد:

1. مقرر شد فرمت تدوین برنامه راهبردی به کلیه انجمن‌های ذی ربط ارسال گردد.

2. انجمن‌های تخصصی نسبت به احصاء برنامه‌ها براساس مدل swot برای صنعت دخانیات اقدام نمایند.

3. آمار و اطلاعات تولید، اشتغال، سرمایه گذاری، میزان مصرف و... توسط انجمن‌های تخصصی به کارگروه ارائه گردد.

4. جلسات بعدی با زمانبندی هفته‌ای یکبار تا تهیه پیش نویس برنامه با حضور اعضاء برگزار شود.

5. در جلسه آتی از سایر حوزه‌های صنعت، بخش توزیع (خدمات) دعوت به عمل آید.