کد خبر : 20497 تاریخ : ۱۴۰۲ يکشنبه ۱۵ مرداد - 03:27
اشخاص مشمول ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده

طبق ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و اطلاعیههای صادره سازمان امور مالیاتی، کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی میباشند و در سال ۱۴۰۱ دارای جمع دارایی بیشتر از 15 میلیارد تومان یا دارای جمع درآمد بیشتر از 8 میلیارد تومان (طبق آخرین اظهارنامه) هستند موظف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند.

لازم به ذکر است حد نصابهای مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۲ به ترتیب به 35 میلیارد تومان و 20 میلیارد تومان افزایش مییابد. عدم رعایت مراتب موجب جریمهای معادل 20 درصد مالیات متعلقه خواهد بود.