کد خبر : 20487 تاریخ : ۱۴۰۲ شنبه ۳۱ تير - 20:34
نمای کلی صنعت دخانیات ایران در سال 1402

شرح وضعیت

واحد

تعداد

تعداد واحدهای تولیدکننده سیگارت

واحد

23

تعداد واحدهای تولیدکننده تنباکو

واحد

79

میزان اشتغال واحدهای تولیدی

نفر

10,144

تعداد خطوط تولید سیگارت

خط

141

تعداد خطوط تولید تنباکو

خط

89

ظرفیت اسمی تولید سیگارت

میلیارد نخ

128

ظرفیت اسمی تولید تنباکو

تن

24,084

پیش بینی تولید سیگارت 1402

میلیارد نخ

70

پیش بینی تولید تنباکو 1402

تن

5500