کد خبر : 20475 تاریخ : ۱۴۰۲ شنبه ۲۷ خرداد - 21:10
ترکمنستان به استعمال دخانیات پایان می‌دهد

به گزارش توتون صنعت به نقل از خبرگزاری فرانس 24، قربانقلی بردیمحمداف، رئیسجمهور ترکمنستان، یک جنبش بیسابقه ضد سیگاری را در کشور راه اندازی کرده و به تمامی ارکان این کشور دستور داده است تا ظرف مدت دو سال به مصرف دخانیات پایان دهند.

بردی محمداف ضمن صدور این دستور اعلام نموده: «این جنبش شامل سختگیریهایی درخصوص واردات غیرقانونی محصولات تنباکو و فروش آنها، از جمله قلیان و سیگارهای الکترونیکی خواهد بود. دولت ما یک جنبش گسترده ضد دخانیات در مقیاس گسترده و بی سابقه برای کمک به افزایش کشورهای بدون دخانیات در جهان راهاندازی خواهد کرد.»

رئیسجمهور ترکمنستان قصد دارد تا سال 2025 کشورش را عاری از دخانیات نماید. در حال حاضر اقدامات سختگیرانهای برای مبارزه با استعمال دخانیات، از جمله تبلیغات و ممنوعیت استعمال دخانیات در فضاهای عمومی در ترکمنستان وجود دارد.

منبع: Tobacco Reporter